De Leidstarschoolvisie

De Leidstarschool is een stedelijke basisschool die de visie van het gemeentelijk onderwijs volgt. Het onderwijs is gefundeerd op een neutrale, pluralistische en democratische grondslag. De Leidstarschool is een Nederlandstalige school van de Stad Brussel. Het schoolreglement van de Stad Brussel kan u lezen in de specifieke brochure die u ook ontvangen heeft.

De Leidstarschool wil een school zijn waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun afkomst, taal, huidskleur, geslacht, uitdagingen, politieke, filosofische of religieuze overtuiging. De school wil Nederlandstalig onderwijs aanbieden waarin alle kinderen de beste kansen krijgen om zich te ontplooien en later verder te ontwikkelen, zowel op cognitief, motorisch als sociaal-emotioneel vlak. De school gaat hierbij samen met de leerlingen op zoek naar de talenten van eenieder.

 

   1. de Leidstarschool is fijn

 

In onze school hechten we veel belang aan het welbevinden van alle betrokkenen. We willen dat onze leerlingen zich welkom voelen en ervaren dat leren echt fun kan zijn. Dit willen we bereiken door een warm ontvangst, door een plaats te geven aan emoties, persoonlijke verhalen en ervaringen en door uitdagende leermomenten te creëren. We hebben in dat opzicht ook aandacht voor de ontspanningsmomenten en speeltijden.

In het ontwikkelingsproces betrekken we de ouders zoveel mogelijk. Het is heel belangrijk dat ook zij zich goed voelen in onze school.

Het welbevinden van de teamleden is ook essentieel. Wie plezier vindt in zijn werk, motiveert anderen en presteert beter. We investeren in enthousiaste medewerkers die zich continu willen vervolmaken om sterker te staan in het steeds evoluerend onderwijslandschap. We streven naar een betrokken team waarvan de inzet verder gaat dan het lesgeven alleen, dus met een hart voor de school !

 

   2. de Leidstarschool is waardevol

 

In onze school hechten we veel belang aan de voor ons essentiële waarden in de sociale omgang : respect, rechtvaardigheid, openheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. We willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot wereldburgers en open staan voor nieuwe inzichten en voor anders-zijn.

We willen ook dat onze leerlingen sterk staan in de maatschappij en vaardigheden als samenwerken en mondigheid efficiënt leren toepassen. We geven hen op school een stem in de leerlingenraad. Hier kunnen ze samen met het team mee bouwen aan een betere school.

 

 

  3. de Leidstarschool is samen leven en leren

 

In onze boeiende multiculturele stad kunnen wij veel van elkaar leren. We ervaren dat samen leven soms wel eens een inspanning vraagt, maar zoveel rijkdom met zich meebrengt. De Leidstarschool is een school uit de buurt in de buurt. Wij halen als lid van Brede School Laken de buurt binnen in onze school en stappen zelf ook regelmatig naar buiten om de buurt en omgeving te ontdekken en om de wereld van onze leerlingen open te trekken. Leren uit ervaringen is een belangrijke peiler in ons onderwijs.

 

  4. de Leidstarschool is zorgzaam

 

Wij dragen zorg voor al onze leerlingen. Wij trachten binnen de draagkracht van de school leerlingen alle kansen te bieden om zich optimaal te ontwikkelen. Wij werken gedifferentieerd zodat alle kinderen op hun niveau benaderd worden en verder kunnen bouwen aan hun ontwikkeling. In samenwerking met het zorgteam, het CLB en de ouders gaan we op zoek naar de best mogelijke aanpak bij leerproblemen, gedragsproblemen of socio-emotionele problemen.

 

  5. de Leidstarschool is schitterend

 

Door oog te hebben voor alle facetten in de ontwikkeling van het kind, door in te zetten op de talenten van de kinderen, door te investeren in een sterk en gemotiveerd team, door samen te werken met ouders en buurt willen we dit doel bereiken : dat elke leerling schittert en schitterend door het leven gaat !